WIZUALIZACJA INFORMACJI W HUMANISTYCEh

Film aut. Weroniki Kortas - relacja z konferencji avi

I SESSION. COMPLEX VISUALIZATIONS AND COMMUNITY  
Raphael Ball. The end of linear text in scholarly communication? pdf
Yurij Holovatch. Visualizing and understanding complex systemsto online role-playing games from transport networks. pdf
Włodzisław Duch. Visualization of mind inside the brain.ppt
Jan Kozłowski. Visualisation for science policy.ppt

 
   
II SESSION. VISUALIZATION FOR HUMANITIES  
Suzana Pasanec Preprotić. From Visualization framework in teaching bookbinding at the Faculty of Graphic Arts.pdf
Panayiota Polydoratou. An introduction to data journals, linking data and visualizations in publications in an integrated way. ppt
Monika Szetela. An attempt to a new reading of the Bible – the vizualization of the dynamics of the relationship, between the Bridegroom and the Bride in the Song of Songs.
 
   
III SESJA. WIZUALIZACJE ŹRÓDEŁ I DANYCH  

Radosław Bomba. Sieciowe narzędzia do wizualizacji wiedzy w popularyzacji humanistyki cyfrowej.pdf
Jolanta Gwioździk. Wizualizacja w opracowaniu książki dawnej.pdf
Magdalena Paul. Współczesna polska bibliologia – Słownik Pracowników Książki Polskiej w liczbach i w perspektywie sieciowej.pdf

 
   
IV SESJA. PIĘKNO A FUNKCJONALNOŚĆ W PREZENTACJI INFORMACJI  
Małgorzata Lebda, Barbara Krasińska. Czy informacja może być piękna? Wizualizacja informacji a sztuka.pdf
Zbigniew Osiński. Infografiki w humanistyce – przekaz informacji czy szum informacyjny? ppt
Anna Seweryn. Prezentacja danych na wykresach i infografikach – pomiędzy informacją a manipulacją.ppt
Wiesław Babik. Prezentacja informacji z punktu widzenia ekologii informacji. pdf
Alicja Waszkiewicz-Raviv. Ze spostrzeżenia w wyobrażenie – kod ikoniczny komunikatów public relations organizacji.ppt

 
   
V SESSION. IGNITE TALKS  
Sponsor PWN. IBUK. ppt
Agnieszka Kowalczuk. Wizualizacja zbiorów BG PW według dziedzin nauki na podstawie UKD.
LilijaSyrota. Visualization of creative works by Ukrainian writers from Galicia in the books and periodicals of the 19th c.–1939. ppt
Paweł Zgrzebnicki. Wizualizacja w numerycznym modelowaniu kultur.
Hanna Gaweł. Pomiędzy tekstem a technologią – Ngram Viewer. ppt
Weronika Kortas. Komunikacja obrazkowa na Facebooku. ppt
Alexandros Papadopoulos. Information Visualisation and History. ppt
Katherine Varsamopoulou. Social media: the visualization in libraries. ppt
Erifili  Kokkalidou. Visualisaing Alice. ppt
 
   
VI SESJA. WIZUALIZACJA WIEDZY  

Tomasz Komendziński. Kognitywistyczny i kognitywny wymiary wizualizacji dla badań interdyscyplinarnych w zakresie science of team science oraz science of science communication.ppt
Małgorzata Janiak. Wizualizacja ‘wizualizacji’ w procesie dydaktycznym: case study przestawienia terminu dokonane przez studentów Zarządzania informacją INIB UJ. pdf
Albert Leśniak. Rola graficznych korelatów przedpojęciowych schematów wyobrażeniowych w wizualizacji wiedzy.pdf

 
   
 
   
h