Nasze prace, czyli działalność publikacyjna zespołu w latach 2014-2015

 


PUBLIKACJE 2016

 1. WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Wydawnictwo UMK 2016.
 2. Rozwój badań nad wizualizacją informacji. Rozwój badań nad wizualizacją informacji. Studia ad Biblithecarum Scientiam Pertinentia XIV, 2016, 14, s. 58-76.
 3. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria danych badawczych - dlaczego biblioteki powinny je znać? W: Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania. (red.) S. Skórka, M. Rogoż. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
 4. V. Osińska, P. Malak. Dynamiczne sieci społeczne. W: Informatyka w edukacji. (red.) A. Kwiatkowska, M. Sysło. Toruń: UMK, 2016.
 5. V. Osińska. Pozapublikacyjna aktywność pracowników naukowych. Studium przypadku. Materiały konferencyjne: Warsztaty naukometryczne, Katowice 20 maja, 2016.
 6. V. Osińska, P. Malak. Maps and Mapping in Scientometrics. W: M. Góralska i A. Wandel (red.) Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, UWr 2016.
 7. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki. W: Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. (red.) B. Sosińska-Kalata , M. Przastek. SBP, 2016.
 8. V. Osińska, P. Malak, B. Bednarek-Michalska. Badanie struktury i dynamiki zasobów cyfrowej wiedzy przy pomocy metod wizualziacji - projekt realizowany na UMK. W: Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dzwieków. (red.) R. Bomba, A Radomski, E. Solska. Lublin: E-naukowiec 2016.

PUBLIKACJE 2015

 1. V. Osińska, G. Osiński, T. Komendziński. Altmetrics and Visualisation – The Complementary Tools for Analysing Scientific Collaboration and Behaviour on ResearchGate. Kultura i Edukacja 2015, 4(110), s. 105-121.
 2. V. Osinska, A. Jozwik, G. Osinski. Mapping Evaluation for Semantic Browsing. Federal Conference of Computer Science and Information Systems - Proceedings, 2015.
 3. P. Malak, A. Pawłowski. Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Od eksperymentu Cranfield do laboratoriów TREC i CLEF. Geneza, metody i wyniki, Toruńskie Studia Bibliologiczne (R. 8: 2015, nr 1 (14)) (przyjęto do druku).
 4. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki. Materiały konferencyjne, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Nauka o informacji a humanistyka cyfrowa. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski (w recenzji).
 5. B. Bednarek-Michalska. Otwartość dla bibliotek. Referat na: XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”pt. „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne  narzędzia, usługi, obszary współpracy”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Wiedzy i Informacji  Naukowo -Technicznej  Politechniki Wrocławskiej. (Oddane do druku dla SBP w lipcu).
 6. V. Osinska, G. Osiński, A.B. Kwaitkowska. Visuallization in Learning: Perception, Aesthetics and Pragmatism. In A. Ursyn (Ed.) Maximizinq Coqnitive Learninq throuqh Knowledqe Visualization. Hershey, PA: IGI Global 2015.
 7. V. Osińska. Przyszłość naukometrii. Głos uczelni 08.2015.

 PUBLIKACJE 2014

 1. Komisja Europejska idzie do przodu — otwartość nauki staje się w Europie faktem. Biuletyn EBIB No 146 (2014). [Dostęp: 20.10.2013] Dostępny w http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/148.
 2. B. Bednarek-Michalska. Auswirkungen des Urheberrechts und seiner Beschränkungen auf digitale Bibliotheken in Polen. Tytuł równoległy: Prawo autorskie i jego ograniczenia dla polskich bibliotek cyfrowych. Tytuł wydawn. zbior.: Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci : materiały z konferencji, Stargard Szczeciński, 5 września 2014 r. / pod red. Andrzeja Puławskiego = Die Bedeutung von Weiterverbreitung digitalisierter Kopien regionaler Bibliotheksbestände im netz, konfernzbeiträge, Stargard Szczeciński, 5. September 2014. Dostępny w: http://www.stralsund-stargard.eu/panel/images/540070e85f678.pdf oraz polska wersja w RUMAKu: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2378.
 3. B. Bednarek-Michalska, L. Derfert-Wolf Academica – wypożyczyć, nie wypożyczyć, oto jest pytanie? W: Biuletynie EBIB No 154 (2014): Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/298.
 4. B. Bednarek-Michalska. Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Tytuł wydawn. zbior.: Biblioteka Akademicka : infrastruktura, uczelnia, otoczenie / pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt i Krzysztofa Zioło. Opis wydawn.: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
 5. B. Bednarek-Michalska. RUM@K, czyli repozytorium pracowników UMK. Głos Uczelni, styczeń 2014 nr 2. Dostępny w: http://glos.umk.pl/2014/01/rumak/.

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość