Veslava Osińska – kierownik projektu

Veslava Osińska jest informatologiem, informatykiem i fizykiem. Jest zatrudniona w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK jako adiunkt. Zainteresowania badawcze skupia wokół metod i technik wizualizacji informacji i wizualizacji nauki, a w szczególności analizy dynamiki nauki Polskiej. Oprócz grantu NCN uczestniczy w sieci projektów COST Action TD1201.

Wykłada również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej. Redaguje portal o zastosowaniu wizualizacji informacji w różnych dziedzinach życia www.wizualizacjainformacji.pl. Jest członkiem Rady redakcyjnej publicscienceframework.org.

Należy do kilku Towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ISKO (International Society of Knowledge Organization) oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Więcej na stronie: www.umk.pl/~wieo .

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość