Projekt badawczy NCN 2014-2017

Celem technicznym niniejszego projektu jest wieloaspektowa analiza dynamiki cyfryzacji polskich zasobów naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W społecznym kontekście chcemy rozpowszechniać wiedzę o wizualizacji danych naukowych i naukometrii wizualnej wśród akademików i wszystkich zainteresowanych rozwojem nauki. Na obecnym etapie do badań wytypowano zasoby polskich bibliotek cyfrowych dostępnych na platformie FBC (Federacji Bibliotek Cyfrowych).

Otwarte kody/technolgie, otwarta nauka, otwarte modele współpracy, jako przeciwwaga dla her-metyczności wczorajszego modelu nauki - takie aktywności należy wspierać i promować. Promować i popularyzować, np. poprzez długofalowe badania rozwoju polskich zasobów cyfrowych.

Na etapie początkowym niezbędne będzie stworzenie roboczej bazy danych na podstawie danych bibliograficznych platformy FBC i odpowiednich bibliotek i repozytoriów cyfrowych. Według założeń, działania te pozwolą zidentyfikować współczesną strukturę otwartych cyfrowych zasobów naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, wykryć dynamikę zmian od 2007 roku.

Za jednostki analizy posłużą najbardziej standardowe w takich zadaniach metadane: tytuły, autorzy, słowa kluczowe, opisy dokumentów, rok publikacji, deskryptory przedmiotowe oraz takie pola opisowe, które pozwolą na zidentyfikowanie np. dziedziny, specjalizacji, tematyki badań w danym artykule naukowym.

W celu zaprojektowania niezbędnego w kolejnych etapach badań Tezaurusa zostaną przetworzone statystycznie i poddane analizie relacje słów kluczowych i deskryptorów tematycznych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. W tej fazie badań będzie pomocna lista synonimów dla wybranego tematu, zostanie ona skonstruowana w oparciu o analizę statystyczną słów kluczowych i terminów występujących w tytule, opisie i deskryptorach.

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość