Science Maps

 

Kolekcja map Places & Spaces. Mapowanie nauki naukowa ma na celu zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat wyznaczania najbardziej istotnych kierunków rozwoju nauki światowej, a także sposobów przekazywania informacji o efektach prowadzonych badań, czy odkryciach naukowych.

Założona została przez naukowców z Indiana University, a głównym kuratorem jest prof. Katy Borner. Ekspozycję tworzą reprodukcje map wysokiej jakości, przedstawiające badania naukowe prowadzone w różnych dziedzinach wiedzy i na różnych obszarach geograficznych. Oficjalny portal jest dostępny na stronie www.scimaps.org.

Wykonawcy projektu wyniki swoich badań wizualizują na mapach. Mapy nauki traktują jako główny środek popularyzacji wyników i problematyki naukowej. Poniżej publikujemy niektóre z nich.

Współpraca VIS-Team na podstawie danych ResearchGate

Współpraca VIS-Team na podstawie danych ResearchGate

 

Geografia współpracy naukowej na podstawie zasobów cyfrowych bibliotek

Geografia współpracy naukowej na podstawie zasobów cyfrowych bibliotek

 

Rozkład IF w gminach w Polsce na podstawie ResearchGate

Rozkład IF w gminach w Polsce na podstawie ResearchGate

 

Współpraca członków grupy KNOWeSCAPE

Współpraca członków grupy KNOWeSCAPE 

 

Najbliższe otoczenie Mikołaja Kopernika

Najbliższe otoczenie Mikołaja Kopernika 

Contact


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, Poland

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Name: 
Subject: 
E-mail 
Message