O projekcie Współpraca
Zespół Blog
Nasze Prace
Konferencje Mapy
Wizualizacja Informacji Kontakt

Współpraca

Współpracujemy z centrami informatycznymi, centrami informacyjnymi i bibliotekami, archiwami i repozytoriami, pozwalającymi na wykorzystanie i przetestowanie swoich roboczych danych.

Filtrując i łącząc użyteczne informacje, tworzymy nowe struktury bazodanowe, które w ostatecznym stadium poddajemy wizualizacji.

Wszystkich zainteresowanych wymienioną tematyką zapraszamy na nasze seminaria wewnętrzne, które w semestrze zimowym 2015/2016 odbywają się we wtorki w godz. 11:30-13:00 sali 140/139 Biblioteki Uniwersyteckiej UMK

Wszystkich zainteresowanych wymienioną tematyką zapraszamy na nasze seminaria wewnętrzne, które w semestrze zimowym 2015/2016 odbywają się we wtorki w godz. 11:30-13:00 sali 140/139 w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu.

 

O Projekcie

Projekt badawczy NCN 2013/11/B/HS2/03048 pt. "Badanie struktury i dynamiki rozwoju cyfrowych zasobów wiedzy przy pomocy metod wizualizacji" został zakończony dnia 26.02.2018 r.

 

Konferencje_pl

Konferencje

Na konferencjach krajowych i zagranicznych dążymy do zademonstrowania swoich wyników oraz metod wizualizacji i przetwarzania danych zarówno tekstowych, jak i liczbowych.

Chcemy również zaakcentować znaczenie technologii wizualizacyjnych w rozwoju większości obszarów w humanistyce.

W marcu dn. 23-24 2017 r. organizujemy międzynarodową konferencję pt. "Wizualizacja informacji w humanistyce". Materiały konferencyjne dostępne są pod tym adresem

Mapy nauki

Jednym z najbardziej popularnych dzisiaj sposobów graficznej reprezentacji danych naukometrycznych, bibliograficznych i bibliometrycznych jest mapowanie nauki (Science Mapping).

Za pomocą map można analizować rozwój dziedzin naukowych w w skali krajowej i globalnej, jakie ośrodki badawcze ze sobą współpracują, które są najlepiej i najgorzej finansowane itp.

 

fot. by The Opte Project, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość 
    

Bożena Bednarek-Michalska - główny wykonawca

Bożena Bednarek-Michalska
Bożena Bednarek-Michalska - starszy kustosz dyplomowany, pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu od 1982, na stanowisku specjalisty informacji. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim i studia podyplomowe związane z komputerami, nowymi technologiami oraz zarządzaniem na UMK. Przeszła wszystkie stopnie kariery zawodowej. W tej chwili na uczelni zajmuje się Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową, repozytorium UMK i innymi technologiami, współpracą międzynarodową oraz pozyskiwaniem grantów.

Jest autorką wielu artykułów z zakresu informacji naukowej, Internetu, Open Access, bibliotek cyfrowych, oceny jakości informacji elektronicznej, e-edukacji, oraz nowych technologii związanych z pracą bibliotekarzy. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie i organizuje konferencje związane z nowymi technologiami. Współpracowała w projektach międzynarodowych (Ikaros, E-LIS, Communia, Manuscriptorium, DOAJ, Lista Regensburska, EIFL, SPARC) związanych z publikowaniem elektronicznym. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym czasopisma open access dla bibliotekarzy zatytułowanego Biuletyn EBIB, dla którego pracuje od 1998 roku i Serwisu EBIB.

Z zespołem EBIB prowadziła szereg ciekawych projektów promujących polskie bibliotekarstwo za granicą. Od połowy lat dziewięćdziesiątych realizowała wiele inicjatyw związanych z Internetem takich jak: EBIB, Infobibl, Infobibnet, Bibweb.  Była ekspertem MKiDN oraz MNiSW w zakresie cyfryzacji zasobów kultury i nauki.