Nasze prace, czyli działalność publikacyjna zespołu w latach 2014-2015

 

PUBLIKACJE 2017

 1. WIzualizacja informacji w humanistyce. M. Kowalska, V. Osińska (red.). Toruń: Wydawnictwo UMK 2017.
 2. M. Kowalska. Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii, Przegląd Biblioteczny 2017 [w druku].
 3. M. Kowalska. Wskaźniki altmetryczne - w kierunku nowego modelu oceny dorobku naukowego? Casus publikacji z zakresu bibliologii i informatologii, [w:] Diagnostyka w zarządzaniu informacją, pod  red. R. Sapy, Kraków 2017 [w druku].
 4. P. Malak, V. Osińska, B. Bednarek-Michalska. Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich bibliotekachi repozytoriach cyfrowych. Zagadnienia informacji naukowej 2017, 55(1), 97-123.
 5. V. Osińska, B. Bednarek-Michalska. Międzynarodowa Konferencja „Wizualizacja informacji w humanistyce” Toruń, 23–24 marca 2017. Zagadnienia informacji naukowej 2017, 55(1), 178-181.
 6. V. Osińska, M. Kowalska, B. Bednarek-Michalska, P. Malak. Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profil bibliotek cyfrowych. Zagadnienia Naukoznawstwa 2017, T.53, z.1.
 7. V. Osińska. Gephi - nowoczesne narzędzie do wizualizacji danych bibliometrycznych. Biul. EBIB 2017, nr 3(173).
 8. A. Szalach, V. Osińska. Koncepcja wykorzystania eyetrackingu w korelacji nauczania informatyki i przedmiotów przyrodniczych. W: Informatyka w edukacji: wokół nowej podstawy informatyki. A.B. Kwaitkowska i M.M. Sysło (red.) Toruń: Wyd. UMK 2017.

PUBLIKACJE 2016

 1. V. Osińska. WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Wydawnictwo UMK 2016.
 2. V. Osińska. P. Malak. B. Bednarek-Michalska. Rozwój badań nad wizualizacją informacji. Rozwój badań nad wizualizacją informacji. Studia ad Biblithecarum Scientiam Pertinentia XIV, 2016, 14, s. 58-76.
 3. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria danych badawczych - dlaczego biblioteki powinny je znać? W: Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania. (red.) S. Skórka, M. Rogoż. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
 4. V. Osińska, P. Malak. Dynamiczne sieci społeczne. W: Informatyka w edukacji. (red.) A. Kwiatkowska, M. Sysło. Toruń: UMK, 2016.
 5. V. Osińska. Pozapublikacyjna aktywność pracowników naukowych. Studium przypadku. Materiały konferencyjne: Warsztaty naukometryczne, Katowice 20 maja, 2016.
 6. V. Osińska, P. Malak. Maps and Mapping in Scientometrics. W: M. Góralska i A. Wandel (red.) Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, UWr 2016.
 7. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki. W: Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. (red.) B. Sosińska-Kalata , M. Przastek. SBP, 2016.
 8. V. Osińska, P. Malak, B. Bednarek-Michalska. Badanie struktury i dynamiki zasobów cyfrowej wiedzy przy pomocy metod wizualziacji - projekt realizowany na UMK. W: Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dzwieków. (red.) R. Bomba, A Radomski, E. Solska. Lublin: E-naukowiec 2016.

PUBLIKACJE 2015

 1. V. Osinska, P. Bala. Study of dynamics of structured knowledge: Qualitative analysis of different mapping approaches. Journal of Information Science, Volume: 41 Issue: 2 2015, pp. 197-208.
 2. V. Osinska, G. Osinski, W. Tomaszewski. Modelling of Scientific Collaboration based on Graphical Analysis. Proceedings of International Society of Scientometrics and Informetrics 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference 2015, pp. 1257-1258.
 3. V. Osińska, G. Osiński, T. Komendziński. Altmetrics and Visualisation – The Complementary Tools for Analysing Scientific Collaboration and Behaviour on ResearchGate. Kultura i Edukacja 2015, 4(110), s. 105-121.
 4. V. Osinska, A. Jozwik, G. Osinski. Mapping Evaluation for Semantic Browsing. Federal Conference of Computer Science and Information Systems - Proceedings, 2015.
 5. P. Malak, A. Pawłowski. Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Od eksperymentu Cranfield do laboratoriów TREC i CLEF. Geneza, metody i wyniki, Toruńskie Studia Bibliologiczne (R. 8: 2015, nr 1 (14)) (przyjęto do druku).
 6. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki. Materiały konferencyjne, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Nauka o informacji a humanistyka cyfrowa. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski (w recenzji).
 7. B. Bednarek-Michalska. Otwartość dla bibliotek. Referat na: XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”pt. „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne  narzędzia, usługi, obszary współpracy”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Wiedzy i Informacji  Naukowo -Technicznej  Politechniki Wrocławskiej. (Oddane do druku dla SBP w lipcu).
 8. V. Osinska, G. Osiński, A.B. Kwaitkowska. Visuallization in Learning: Perception, Aesthetics and Pragmatism. In A. Ursyn (Ed.) Maximizinq Coqnitive Learninq throuqh Knowledqe Visualization. Hershey, PA: IGI Global 2015.
 9. V. Osińska. Przyszłość naukometrii. Głos uczelni 08.2015.

 PUBLIKACJE 2014

 1. Komisja Europejska idzie do przodu — otwartość nauki staje się w Europie faktem. Biuletyn EBIB No 146 (2014). [Dostęp: 20.10.2013] Dostępny w http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/148.
 2. B. Bednarek-Michalska. Auswirkungen des Urheberrechts und seiner Beschränkungen auf digitale Bibliotheken in Polen. Tytuł równoległy: Prawo autorskie i jego ograniczenia dla polskich bibliotek cyfrowych. Tytuł wydawn. zbior.: Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci : materiały z konferencji, Stargard Szczeciński, 5 września 2014 r. / pod red. Andrzeja Puławskiego = Die Bedeutung von Weiterverbreitung digitalisierter Kopien regionaler Bibliotheksbestände im netz, konfernzbeiträge, Stargard Szczeciński, 5. September 2014. Dostępny w: http://www.stralsund-stargard.eu/panel/images/540070e85f678.pdf oraz polska wersja w RUMAKu: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2378.
 3. B. Bednarek-Michalska, L. Derfert-Wolf Academica – wypożyczyć, nie wypożyczyć, oto jest pytanie? W: Biuletynie EBIB No 154 (2014): Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/298.
 4. B. Bednarek-Michalska. Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Tytuł wydawn. zbior.: Biblioteka Akademicka : infrastruktura, uczelnia, otoczenie / pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt i Krzysztofa Zioło. Opis wydawn.: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
 5. B. Bednarek-Michalska. RUM@K, czyli repozytorium pracowników UMK. Głos Uczelni, styczeń 2014 nr 2. Dostępny w: http://glos.umk.pl/2014/01/rumak/.

1.      Veslava Osinska, Piotr Bala. Study of dynamics of structured knowledge: Qualitative analysis of different mapping approaches. Journal of Information Science, Volume: 41 Issue: 2 2015, pp. 197-208.

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość