kongresem UNESCO na temat OZE (w trakcie pierwszego została przyjęta Deklaracja Paryska, stanowiąca istotny dokument dotyczący otwartej edukacji) padła propozycja ze strony organizatorów, by przygotować ankietę na temat tego, jak rozwijają się zasoby OER w poszczególnych krajach. Zachęcam Państwa do jej wypełnienia: http://fluidsurveys.com/s/rcoer-stakeholdersurvey/.Strona kongresu w przygotowaniu: http://www.oercongress.org.

Open in Action – Koalicja Otwartej Edukacji rozpoczyna przygotowania do polskich obchodów Tygodnia Otwartej Nauki

Od 24 do 30 października będą trwały obchody Open Access Week, międzynarodowego wydarzania znanego w Polsce pod nazwą Tydzień Otwartej Nauki. W tych dniach na całym świecie odbywają się wydarzenia promujące otwarty dostęp do treści naukowych (Open Access), organizowane przez instytucje akademickie, biblioteki, ale także przez naukowców czy studentów. Koalicja Otwartej Nauki, która jest koordynatorem polskich obchodów zachęca do organizacji i zgłaszania wydarzeń, które wspierają rozwój otwartego dostępu.

Hasłem przewodnim tegorocznej, 9 już edycji jest „Open in Action”. Intencją organizacji SPARC, inicjatora wydarzenia jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty. Ma to docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować równych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która w tym roku koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce zachęca wszystkie instytucje w Polsce, nie tylko naukowe, do przyłączenia się do obchodów i zgłoszenia organizowanych wydarzeń. Mogą to być seminaria, wykłady, sesje posterowe, premiery wydawnictw promujących otwarty dostęp, ale także inicjatywy realizowane w internecie takie jak wywiady, nagrania, webinaria, konkursy. Forma wydarzenia jest dowolna, jedynym warunkiem jest edukowanie na temat otwartego dostępu. Przykłady można znaleźć na stronie oficjalnej Tygodnia Otwartej Nauki: http://www.openaccessweek.org/, gdzie zgłaszane są działania z całego świata inspirujące innych do podejmowania nowych.

Wydarzenie można zgłaszać przez formularz: https://docs.google.com/forms/d/143mJM_TfU9yBeglcqlPBTuuoQoK7TaQqH4JNQk2Pgsg/edit?usp=drive_web. Wszystkie napływające zgłoszenia wspierające ideę otwartości będą publikowane w serwisie Uwolnij Naukę: http://uwolnijnauke.pl/.

Materiały graficzne OA  i promocyjne zostały opracowane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego i są dostępne na ich stronach:  http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/.

Więcej informacji udziela: Lidia Stępińska-Ustasiak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patronem Tygodnia jest MNiSW.

http://www.nauka.gov.pl/g/glowny/front/logo-mnisw-pl.png

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich do udziału w kursie online Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Celem kursu jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowania do swoich potrzeb i dalszego udostępniania. Uczestnicy będą mieć okazję poznać innych nauczycieli akademickich, którzy wykorzystują otwarte zasoby, dyskutować i uczyć się wzajemnie o procesie adaptacji OZE.

Więcej informacji na stronie KOED.

W dniu 26 marca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 309). Nowelizacja dotyczy częstotliwości i terminów aktualizacji przez jednostki naukowe informacji i danych zawartych w Systemie Informacji o Nauce prowadzonym przez ministra właściwego do spraw nauki.

Rozporządzenie wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez jednostki naukowe. Zakłada ono zmniejszenie częstotliwości aktualizowania informacji poprzez odstąpienie od aktualizacji kwartalnej na rzecz aktualizacji półrocznej, przy równoczesnym wydłużeniu terminu na jej dokonanie do dwóch miesięcy. Zmiana ma na celu zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych jednostek naukowych.

Ponadto wprowadza się rozwiązanie, w myśl którego dane dotyczące kosztów poniesionych przez jednostkę naukową na realizację krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz przychodów jednostki naukowej z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będą aktualizowane tylko raz w roku, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie takim samym jak dane dotyczące wyniku finansowego jednostki naukowej, tj. do dnia 30 kwietnia.

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość