MKiDN uruchomiło konsultacje ws. europejskiej reformy prawa autorskiego. Proponowane zapisy  są bardzo szkodliwe dla nauki i edukacji.
Komisja Europejska zaskoczyła wszystkich swoją zachowawczą postawą, a nawet wycofaniem się z wcześniejszych zapowiedzi. Pod pewnymi względami Dyrektywa, gdyby weszła w życie w obecnej postaci, oznaczałaby pogorszenie stanu prawnego z punktu widzenia indywidualnych użytkowników oraz instytucji działających w imię interesu publicznego. Wiele organizacji z Polski napisało opinię dla MNiSW m.in. KOED napisał w sprawie TDM następujące uwagi:

Maszynowa analiza danych (TDM)

Równie negatywnie oceniamy propozycje Komisji w zakresie TDM. Komisja daje wydawcom możliwość swobodnego ograniczania TDM za pomocą środków technicznych. Uzasadnieniem ich stosowania mają być enigmatyczne „zagrożenia bezpieczeństwa i integralności sieci oraz baz danych”, co jest praktycznie nie do zweryfikowania i pozwoli wydawcom wpływać na sposób i zakres prowadzenia badań naukowych. Jesteśmy też przeciwko wąskiemu definiowaniu organizacji badawczych.W obu powyższych przypadkach, jak i w każdym innym przypadku definiowania dozwolonego użytku uważamy za konieczne wyraźne wskazanie, że swobody użytkowników nie zależą od legalności źródła pozyskania utworu.

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość