Kolekcja map Places & Spaces. Mapowanie nauki naukowa ma na celu zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat wyznaczania najbardziej istotnych kierunków rozwoju nauki światowej, a także sposobów przekazywania informacji o efektach prowadzonych badań, czy odkryciach naukowych.

Założona została przez naukowców z Indiana University, a głównym kuratorem jest prof. Katy Borner. Ekspozycję tworzą reprodukcje map wysokiej jakości, przedstawiające badania naukowe prowadzone w różnych dziedzinach wiedzy i na różnych obszarach geograficznych. Oficjalny portal jest dostępny na stronie www.scimaps.org.

Wykonawcy projektu wyniki swoich badań wizualizują na mapach. Mapy nauki traktują jako główny środek popularyzacji wyników i problematyki naukowej. Poniżej publikujemy niektóre z nich.

Współpraca VIS-Team na podstawie danych ResearchGate

Współpraca VIS-Team na podstawie danych ResearchGate

 

Geografia współpracy naukowej na podstawie zasobów cyfrowych bibliotek

Geografia współpracy naukowej na podstawie zasobów cyfrowych bibliotek

 

Rozkład IF w gminach w Polsce na podstawie ResearchGate

Rozkład IF w gminach w Polsce na podstawie ResearchGate

 

Współpraca członków grupy KNOWeSCAPE

Współpraca członków grupy KNOWeSCAPE 

 

Najbliższe otoczenie Mikołaja Kopernika

 

Najbliższe otoczenie Mikołaja Kopernika 

 

biblioteki typy mini

Typy dokumentów w Polskich bibliotekach cyfrowych

inibi3lataA

 

Aktywności pracowników. Analiza interkatywnawspol wydzialów skompr

Współpraca wydziałów UMK przy organizacji konferencji naukowych

okladki2 am

Mapa uwagi kolekcji okładek ksiażek pracowników INIBI

 

konferencje wydzialy

Konferencje organizowane przez wydziały UMK w latach 2003-2015

teksty wydzialy

Podobieństwo tekstów opisów konferencyjnych różnych wydziałów UMK

mapa dyscyplin171

MAPA Dyscyplin w Polsce wygenerowania na podstawie kategoryzacji wszystkich czasopism Polskich.

 

 mapanauki klas8dziedzin

KOŃCOWY EFEKT GRANTU:  MAPA NAUKI na podstawie 4.5 tys. poklasyfikowanych czasopism polskich

 

 

 

 

SEMINARIA

 • Toruń | Seminarium „Narzędzia Słowo-sieć” |dr M. Piaseckim, UWr, grupa CLARIN-PL | 06.05.2015.
 • Toruń | Wykład dr M Piaseckiego z UWr „Narzędzia badawcze do analizy tekstu w ramach CLARIN-PL” | 05.05.2015.
 • Warszawa | CPI | BADANIA NAUKOWE: Wizualizacja danych i wyników badań naukowych. Centrum Promocji Informacji | 13.11.2014.

SEMINARIA WEWNĘTRZNE w semestrze zimowym 2015/2016 odbywają się we wtorki w godz. 11:30-13:00 sali 140/139 Biblioteki Uniwersyteckiej 

 

PUBLIKACJE 2017

 1. WIzualizacja informacji w humanistyce. M. Kowalska, V. Osińska (red.). Toruń: Wydawnictwo UMK 2017.
 2. M. Kowalska. Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii, Przegląd Biblioteczny 2017 [w druku].
 3. M. Kowalska. Wskaźniki altmetryczne - w kierunku nowego modelu oceny dorobku naukowego? Casus publikacji z zakresu bibliologii i informatologii, [w:] Diagnostyka w zarządzaniu informacją, pod  red. R. Sapy, Kraków 2017 [w druku].
 4. P. Malak, V. Osińska, B. Bednarek-Michalska. Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich bibliotekachi repozytoriach cyfrowych. Zagadnienia informacji naukowej 2017, 55(1), 97-123.
 5. V. Osińska, B. Bednarek-Michalska. Międzynarodowa Konferencja „Wizualizacja informacji w humanistyce” Toruń, 23–24 marca 2017. Zagadnienia informacji naukowej 2017, 55(1), 178-181.
 6. V. Osińska, M. Kowalska, B. Bednarek-Michalska, P. Malak. Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profil bibliotek cyfrowych. Zagadnienia Naukoznawstwa 2017, T.53, z.1.
 7. V. Osińska. Gephi - nowoczesne narzędzie do wizualizacji danych bibliometrycznych. Biul. EBIB 2017, nr 3(173).
 8. A. Szalach, V. Osińska. Koncepcja wykorzystania eyetrackingu w korelacji nauczania informatyki i przedmiotów przyrodniczych. W: Informatyka w edukacji: wokół nowej podstawy informatyki. A.B. Kwaitkowska i M.M. Sysło (red.) Toruń: Wyd. UMK 2017.

PUBLIKACJE 2016

 1. V. Osińska. WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Wydawnictwo UMK 2016.
 2. V. Osińska. P. Malak. B. Bednarek-Michalska. Rozwój badań nad wizualizacją informacji. Rozwój badań nad wizualizacją informacji. Studia ad Biblithecarum Scientiam Pertinentia XIV, 2016, 14, s. 58-76.
 3. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria danych badawczych - dlaczego biblioteki powinny je znać? W: Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania. (red.) S. Skórka, M. Rogoż. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
 4. V. Osińska, P. Malak. Dynamiczne sieci społeczne. W: Informatyka w edukacji. (red.) A. Kwiatkowska, M. Sysło. Toruń: UMK, 2016.
 5. V. Osińska. Pozapublikacyjna aktywność pracowników naukowych. Studium przypadku. Materiały konferencyjne: Warsztaty naukometryczne, Katowice 20 maja, 2016.
 6. V. Osińska, P. Malak. Maps and Mapping in Scientometrics. W: M. Góralska i A. Wandel (red.) Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, UWr 2016.
 7. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki. W: Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. (red.) B. Sosińska-Kalata , M. Przastek. SBP, 2016.
 8. V. Osińska, P. Malak, B. Bednarek-Michalska. Badanie struktury i dynamiki zasobów cyfrowej wiedzy przy pomocy metod wizualziacji - projekt realizowany na UMK. W: Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dzwieków. (red.) R. Bomba, A Radomski, E. Solska. Lublin: E-naukowiec 2016.

PUBLIKACJE 2015

 1. V. Osinska, P. Bala. Study of dynamics of structured knowledge: Qualitative analysis of different mapping approaches. Journal of Information Science, Volume: 41 Issue: 2 2015, pp. 197-208.
 2. V. Osinska, G. Osinski, W. Tomaszewski. Modelling of Scientific Collaboration based on Graphical Analysis. Proceedings of International Society of Scientometrics and Informetrics 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference 2015, pp. 1257-1258.
 3. V. Osińska, G. Osiński, T. Komendziński. Altmetrics and Visualisation – The Complementary Tools for Analysing Scientific Collaboration and Behaviour on ResearchGate. Kultura i Edukacja 2015, 4(110), s. 105-121.
 4. V. Osinska, A. Jozwik, G. Osinski. Mapping Evaluation for Semantic Browsing. Federal Conference of Computer Science and Information Systems - Proceedings, 2015.
 5. P. Malak, A. Pawłowski. Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Od eksperymentu Cranfield do laboratoriów TREC i CLEF. Geneza, metody i wyniki, Toruńskie Studia Bibliologiczne (R. 8: 2015, nr 1 (14)) (przyjęto do druku).
 6. B. Bednarek-Michalska. Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki. Materiały konferencyjne, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Nauka o informacji a humanistyka cyfrowa. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski (w recenzji).
 7. B. Bednarek-Michalska. Otwartość dla bibliotek. Referat na: XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”pt. „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne  narzędzia, usługi, obszary współpracy”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Wiedzy i Informacji  Naukowo -Technicznej  Politechniki Wrocławskiej. (Oddane do druku dla SBP w lipcu).
 8. V. Osinska, G. Osiński, A.B. Kwaitkowska. Visuallization in Learning: Perception, Aesthetics and Pragmatism. In A. Ursyn (Ed.) Maximizinq Coqnitive Learninq throuqh Knowledqe Visualization. Hershey, PA: IGI Global 2015.
 9. V. Osińska. Przyszłość naukometrii. Głos uczelni 08.2015.

 PUBLIKACJE 2014

 1. Komisja Europejska idzie do przodu — otwartość nauki staje się w Europie faktem. Biuletyn EBIB No 146 (2014). [Dostęp: 20.10.2013] Dostępny w http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/148.
 2. B. Bednarek-Michalska. Auswirkungen des Urheberrechts und seiner Beschränkungen auf digitale Bibliotheken in Polen. Tytuł równoległy: Prawo autorskie i jego ograniczenia dla polskich bibliotek cyfrowych. Tytuł wydawn. zbior.: Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci : materiały z konferencji, Stargard Szczeciński, 5 września 2014 r. / pod red. Andrzeja Puławskiego = Die Bedeutung von Weiterverbreitung digitalisierter Kopien regionaler Bibliotheksbestände im netz, konfernzbeiträge, Stargard Szczeciński, 5. September 2014. Dostępny w: http://www.stralsund-stargard.eu/panel/images/540070e85f678.pdf oraz polska wersja w RUMAKu: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2378.
 3. B. Bednarek-Michalska, L. Derfert-Wolf Academica – wypożyczyć, nie wypożyczyć, oto jest pytanie? W: Biuletynie EBIB No 154 (2014): Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/298.
 4. B. Bednarek-Michalska. Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Tytuł wydawn. zbior.: Biblioteka Akademicka : infrastruktura, uczelnia, otoczenie / pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt i Krzysztofa Zioło. Opis wydawn.: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
 5. B. Bednarek-Michalska. RUM@K, czyli repozytorium pracowników UMK. Głos Uczelni, styczeń 2014 nr 2. Dostępny w: http://glos.umk.pl/2014/01/rumak/.

1.      Veslava Osinska, Piotr Bala. Study of dynamics of structured knowledge: Qualitative analysis of different mapping approaches. Journal of Information Science, Volume: 41 Issue: 2 2015, pp. 197-208.

  Federacja Bibliotek cyfrowych
  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DARIAH PL Logo no tagline RGB Consorcjum DARIAH-PL
  Grupa CLARIN-PL (dr Maciej Piasecki)
eifl Electronic Information for Libraries
  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego
        Uniwersytet Wrocławski (prof. dr hab. Adam Pawłowski)
  COST Action TD1210 KNOWeSCAPE
http://muzeumpamieci.umk.pl/wp-content/uploads/2016/10/napis4.png Muzeum Pamięci - projekt NPRH
  Scientometrics PRG Projekt NPRH "Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii"
  Grupa e-Humanities Królewskiej Akademii Nauki i Sztuki  w Holandii - DANS
  Places&Spaces. Mapping Science
  VIS-Team – Toruńscy badacze wizualziacji
Serwis Informacyjny dla Bibliotekarzy

 

Wszystkich zainteresowanych wymienioną tematyką zapraszamy na nasze seminaria wewnętrzne, które w semestrze zimowym 2015/2016 odbywają się we wtorki w godz. 11:30-13:00 sali 140/139 Biblioteki Uniwersyteckiej UMK

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość