Piotr Malak – główny wykonawca

Piotr Malak jest adiunktem  w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania informacją, wyszukiwania informacji w dokumentach oraz inżynierii lingwistycznej. Interesuje się również efektywnym zarządzaniem czasem, zadaniami i informacją. W okresie 2012/2013 był stypendystą Programu SCIEX-NMSch w  Institut d’informatique, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Szwajcaria  w ramach Grantu IRP – Information Retrieval and Text Categorization for Polish.

Oprócz zajęć programowych prowadzi również autorskie, jak „Intranety”, „Systemy zarządzania wiedzą i informacją w organizacjach” czy „Projektowanie i zarządzanie systemem informacyjnym w firmie infobrokerskiej”. W kwietniu 2012 r. nakładem Wydawnictwa SBP ukazała się książka autorstwa P. Malaka Indeksowanie treści. Porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych.

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość