Bożena Bednarek-Michalska - główny wykonawca

Bożena Bednarek-Michalska
Bożena Bednarek-Michalska - starszy kustosz dyplomowany, pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu od 1982, na stanowisku specjalisty informacji. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim i studia podyplomowe związane z komputerami, nowymi technologiami oraz zarządzaniem na UMK. Przeszła wszystkie stopnie kariery zawodowej. W tej chwili na uczelni zajmuje się Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową, repozytorium UMK i innymi technologiami, współpracą międzynarodową oraz pozyskiwaniem grantów.

Jest autorką wielu artykułów z zakresu informacji naukowej, Internetu, Open Access, bibliotek cyfrowych, oceny jakości informacji elektronicznej, e-edukacji, oraz nowych technologii związanych z pracą bibliotekarzy. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie i organizuje konferencje związane z nowymi technologiami. Współpracowała w projektach międzynarodowych (Ikaros, E-LIS, Communia, Manuscriptorium, DOAJ, Lista Regensburska, EIFL, SPARC) związanych z publikowaniem elektronicznym. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym czasopisma open access dla bibliotekarzy zatytułowanego Biuletyn EBIB, dla którego pracuje od 1998 roku i Serwisu EBIB.

Z zespołem EBIB prowadziła szereg ciekawych projektów promujących polskie bibliotekarstwo za granicą. Od połowy lat dziewięćdziesiątych realizowała wiele inicjatyw związanych z Internetem takich jak: EBIB, Infobibl, Infobibnet, Bibweb.  Była ekspertem MKiDN oraz MNiSW w zakresie cyfryzacji zasobów kultury i nauki.

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość